Professor Birkelandsvei 26 B • 1081 Oslo
Tone: mobil
9300 2282 • tone@identide.no
Irene: mobil 9054 9500 • irene@identide.no
Vi kan hjelpe deg med utforming og produksjon av:
 • foldere/brosjyrer
 • magasiner
 • kataloger/årsrapporter
 • brevark/visittkort
 • annonser
 • newsletters
 • plakater
 • messe- og utstillingsmateriell
 • logo/idé/profil
 • kalligrafi
 • nettsider
 • trykkformidling
 • klargjøre trykksaker for trykk

.... se eksempel under kunder!